Ecologie Noorderzijlvest

Vanaf 21 januari 2013 ondersteunt Wanningen Water Consult het Waterschap Noorderzijlvest bij ecologische vraagstukken en projectleiding. Het contract loopt voor een jaar. Het gaat om werkzaamheden op het vlak van Kader Richtlijn Water, Vismigratie en afronding van het internationale project Living North Sea.