Paling over de dijk

In de periode september t/m november 2012 wordt in twee provincies het pilot-project "Paling Over De Dijk" uitgevoerd. Met dit project wordt de groei van de palingstand in Nederland gestimuleerd. Beroepsvissers vangen de geslachtsrijpe paling vlak voor de pompen van de gemalen weg en zetten deze achter de waterbarrières weer uit, waardoor ze kan ontsnappen naar open zee. Zo kan paling voor nageslacht zorgen en kan er uiteindelijk weer meer jonge paling in Nederland komen. 

 

De gezamenlijke gebruikers en beheerders van ons binnenwater (beroepsvissers, sportvissers, waterschappen, provincies) zijn bezorgd over de te lage stand van paling in de binnenwateren van Nederland. Zolang de waterbarrières niet zijn aangepast en paling er zelf niet langs kan, wordt met het project "Paling Over De Dijk" een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de paling als soort. 

 

Wanningen Water Consult en LINKit Consult hebben het uitvoeringsplan voor " Paling over de dijk"  in Noord Holland uitgewerkt samen met DUPAN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, beroepsvissers, Sportvisserij Mid-West Nederland en Visstandbeheer Commissie Hollands Noorderkwartier. 

Bron: ANP

Nederlands Dagblad: Artikel

Radio 1 interview