Waterexcursie Gemaal Rozema en Cremer

Op 22 juni jongstleden is een waterexcursie gehouden bij gemaal Rozema en Museumgemaal Cremer te Termunterzijl. De excursie is uitgevoerd samen met medewerkers van Waterschap Hunze en Aa's en de Hengelsportfederatie Groningen|Drenthe. Elk jaar organiseert Wanningen Water Consult een waterexcursie voor de Boerhave Vensterschool uit Groningen. De activiteiten bestaan uit vissen en waterinsecten vangen en herkennen, hoe werken sluizen en gemalen, model vispassages bouwen. De inhoud is verder afgestemd op de groepen. Het is vooral leuk, gezellig en leerzaam.

 

Foto's: Albert Jan Scheper