Links

 

World Fish Migration Network op LINKEDin

Een wereldwijd netwerk van specialisten en beleidsmakers op het gebied van vismigratie. Opgericht door Herman Wanningen

 

World Fish Ecology Network op LINKEDin

Een wereldwijd netwerk van specialisten en beleidsmakers op het gebied van visecologie. Opgericht door Herman Wanningen

 

LINKit consult 

LINKit consult uit Amsterdam biedt advies op het gebied van ruimtelijke inrichting en waterbeheer. LINKit Consult werkt nauw samen met Wanningen Water Consult

 

Boute Ecologie & Water Advies

Boute Ecologie & Water Advies uit Stevensweert biedt advies op het gebied van aquatische ecologie, waterkwaliteit, natuurontwikkeling en waterbeheer.Boute Ecologie & Water Advies werkt samen met Wanningen Water Consult aan bijvoorbeeld inrichtingsplannen en –visies, effectstudies, herstelmaatregelen TOP-gebieden en klimaatstudies. 

 

Routeplanner voor vissen in Nederland!

Informatiesysteem voor vismigratieknelpunten en vispassages in Nederland. 

 

Groene Zoden Fotografie

Samenwerkingsverband voor water- en landschapsfotografie.

 

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Internetsite van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, opgericht in 1967. Dit is een platform voor uitwisseling van kennis over het ecologisch functioneren van watersystemen. De leden zijn werkzaam bij een van de Nederlandse waterschappen, Rijkswaterstaat, waterleidingbedrijven, gemeenten en adviesbureaus.

 

EIFAC Working Party on Fish Passage Best Practises

Herman Wanningen is lid van de Europese werkgroep die werkt aan kennisuitwisseling op het gebied van vismigratie en vispassages in Europa. De werkgroep bestaat een twintigtal Europese specialisten (universiteiten, instituten, waterbeheerders) op het gebied van vismigratie.