Mijn reis naar Wanningen Water Consult

Sinds mijn studie milieuchemie (1993) en aquatische ecologie (1995) reis ik door de wereld van het waterbeheer. Een reis met inspirerend werk en persoonlijke groei waarin ik, als ecoloog, bijdraag aan het bereiken van het schoon en gezond oppervlaktewater. Inmiddels ben ik ook buiten de Nederlandse grenzen actief en geef ik advies. En dat wil ik de komende jaren meer gaan doen.

 

Mijn reis begint in 1996 in Middelburg bij Rijkswaterstaat, Directie Zeeland waar ik een evaluatie verzorg van het waterbeheer van het Volkerak-Zoommeer en meewerk aan herinrichtingsprojecten in de Westerschelde.

 

In 1997 stap ik over naar het Zuiveringsschap Drenthe waar ik als waterkwaliteitsdeskundige diverse evaluaties verzorg en verantwoordelijk ben voor de jaarverslagen. Bij het Zuiveringsschap ontdek ik het wonderschone en inspirerende stroomgebied van de Drentsche Aa. De beken kronkelen hier nog als vanouds door het landschap. Als adviseur draag ik in die periode bij aan diverse herinrichtingsprojecten en werk ik samen met verschillende organisaties in dit stroomgebied. De Drentsche Aa is inmiddels weer een stuk schoner en ik ben trots dat ik daar aan heb bijgedragen.     

 

Vanaf 2000 start ik als aquatisch ecoloog bij Waterschap Hunze en Aa's. Een van de eerste projecten waarbij ik word betrokken is het Soortenbeschermingsplan Vissoorten Bovenlopen Drentse beken. Door dit samenwerkingsproject van de Drentse Federatie van Hengelsportverenigingen, Staatsbosbeheer, de provincie Drenthe en mijn waterschap raak ik gefascineerd door vissen en vismigratie. Bovendien leer ik dat je door open samenwerking breed gedragen plannen kunt ontwikkelen die oplossing van knelpunten daadwerkelijk binnen bereik brengen.

 

Een logisch vervolg is voor mij de aanleg van een vispassage bij Polder Breebaart nabij Termunten, waarbij ik ecologisch advies geef. Hier groeit mijn fascinatie voor de vismigratieproblematiek verder. Waarom migreren vissen eigenlijk? En waar willen ze naar toe? Samen met Waterschap Noorderzijlvest en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe ontwikkelen we de Vismigratievisie “Van Wad tot Aa” dat nu de basis vormt van het visbeleid van beide waterschappen. Inmiddels zijn tientallen vispassages aangelegd en komen er de komende jaren nog meer bij…De vissen kunnen gelukkig weer een stuk vrijer rondzwemmen.

 

Tijdens mijn reis ontwikkel ik me van inhoudelijk deskundige (eutrofiëring, bestrijdingsmiddelen, monitoring, evaluaties) meer en meer naar projectleider en coördinator. In 2006 word ik coördinator Europese Kaderrichtlijn Water en verzorg ik de implementatie van deze richtlijn binnen het waterschap Hunze en Aa's. Het blijkt een complexe materie met veel organisaties en verschillende belangen,maar dit vormt voor mij juist een uitdaging. In 2008 wordt besloten welke maatregelen er de komende decennia worden genomen om dat ecologische kwaliteit van onze beken, meren en kanalen te verbeteren. Ik vind het mooi dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan echt schoner en gezonder water.

 

Het kriebelt van binnen… Ik heb gemerkt dat ik door mijn innovatieve en motiverende karakter werkprocessen in gang kan zetten en begeleiden. Ook weet ik projecten die dreigen vast te lopen een nieuwe impuls te geven, zodat ze alsnog tot een goed einde worden gebracht. Gemotiveerde mensen zijn voor mij de basis voor goede resultaten en dat maakt het waterbeheer leuk. Ik wil nu mijn opgedane ervaring breder inzetten in Nederland en daarbuiten. Ik ben daarom in 2007 in deeltijd gestart met het adviesbureau Wanningen Water Consult. Ik werk daarbij zelfstandig, maar ook veel samen met Jeroen van Herk van LINKit Consult uit Amsterdam ( www.linkitconsult.nl ). Ik adviseer bij planprocessen en visievorming . Ik richt mij hierbij zowel op de inhoudelijke als op de procesmatige kant. Het bereiken van concrete en heldere resultaten staat hierbij voorop.

 

Het eerste jaar blijkt succesvol. Mijn reis neemt daardoor een nieuwe wending. Vanaf mei 2008 ben ik full-time actief als consultant. Mijn reis verloopt voorspoedig en ik werk inmiddels in het binnen en buitenland. Het thema vismigratie speelt hierbij een centrale rol. Ik hoop de komende jaren een inspirerende bijdrage te leveren aan het realiseren van een schone en gezonde leefomgeving voor zowel mensen als planten en dieren.