Platform Vismigratie

Op 23 juni 2011 is het Platform Vismigratie opgericht.

 

Medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat gaan actief kennis uitwisselen en de samenwerking tussen ecologen, projectleiders en civiel-technici stimuleren.

De afgelopen vijftien jaar is er door Nederlandse waterbeheerders flink gewerkt aan het opheffen van vismigratiebarrieres. Het merendeel van de waterbeheerders heeft hiervoor beleid en criteria voor vismigratie ontwikkeld. De komende jaren worden nog eens miljoenen euro's uitgegeven om de ecologische snelwegen verder vrij passeerbaar te maken voor trekvissen. Het gaat hierbij om vispassages bij gemalen, stuwen en sluizen. De deelnemers aan het platform willen een brug slaan tussen de ecologie en civiele techniek. Er is namelijk regelmatig spraakverwarring over het gebruik van uitgangspunten en het ontbreekt nog aan actuele overzichten van beschikbare technieken. Het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking tussen ecologen, technologen, hydrologen en projectleiders is essentieel voor de werking van reeds gebouwde en nog te realiseren migratievoorzieningen. Het platform gaat hier actief mee aan de slag door het organiseren van excursies en bijeenkomsten en door het delen van informatie over nieuwe technieken.

 

Wil je meer informatie of deelnemen aan het platform neem dan contact op via het contactformulier.