Project coordinatie

Projecten en werkprocessen tot een goed einde brengen is een kunst op zich. Vooral als het gaat om complexe projecten met meerdere belangen en verschillende disciplines. Wanningen Water Consult heeft een ruime ervaring in projectcoördinatie. De afgelopen jaren heeft Wanningen Water Consult verschillende projecten en werkprocessen gecoördineerd. Voorbeelden hiervan zijn de coördinatie van Kader Richtlijn Water bij Waterschap Hunze en Aa’s en de coördinatie van de internationale communicatie rondom het project Living North Sea