Subsidies

Subsidies zijn altijd een welkome en stimulerende aanvulling op projectbudgetten. Projectplannen komen financieel eerder binnen bereik en subsidies stimuleren allerlei ontwikkelingen in de regio. De overheid wil bijvoorbeeld innovatieve oplossingen voor problemen in het waterbeheer stimuleren door specifieke subsidies hiervoor beschikbaar te stellen. Op alle raakvlakken (o.a. uitvoering, onderzoek, beleid) van het waterbeheer zijn er subsidiemogelijkheden voor handen. Je moet ze maar net weten te vinden. Wanningen Water Consult biedt hulp en advies op deze zoektocht. Door een combinatie van inhoudelijke kennis van waterbeheer en een breed netwerk is een subsidie sneller gevonden. Tussen mei 2008 en december 2010 heeft Wanningen Water Consult de subsidiecoordinatie bij het Waterschap Hunze en Aa’s verzorgd.