Vismigratie van bron tot monding

Het thema vismigratie heeft een centrale plek in het werk van Wanningen Water Consult. De ambitie is om wereldwijd een inspirerende bijdrage te leveren aan herstellen van verbindingen voor vissen. Het gaat hierbij om meer dan alleen het bedenken van oplossingen zoals vispassages. Wanningen Water Consult geeft advies op een breed werkvlak rond het thema vismigratie in het binnen- en buitenland. Juist dit maakt Wanningen Water Consult speciaal en uniek. Denk aan subsidie-aanvragen, monitoringsplannen, inspirerende presentaties, handboeken, open dagen, actieplannen en vismigratievisies.