Water en natuureducatie

Water stroomt, water leeft, water boeit.

 

Waterexcursies

Water en alles wat er in leeft spreekt tot de verbeelding. Kinderen gaan graag op onderzoek uit en willen de waterwereld ontdekken. Het is vooral een kwestie samen de natuur in gaan en er een beleving van maken. Hiermee wordt de basis gelegd voor een stuk bewustwording en enthousiasme voor water en natuur. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Wanningen Water Consult verzorgt daarom water-excursies voor scholen. Op de Boerhaveschool te Groningen wordt bijvoorbeeld elk jaar een water-excursie georganiseerd. Waterschap Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe bieden hierbij deskundige ondersteuning.

 

Implementatie water lespakketten

Door heel Nederland worden water- en natuur lespakketten ontwikkeld voor basis- en voortgezet onderwijs. Een gedegen implementatie en borging van deze pakketten in een leerlijn van scholen en bij de docenten is de basis voor succes op de lange termijn. Dit laatste verdient echter meer aandacht en begeleiding. Wanningen Water Consult wil hier de komende jaren mee aan de slag. Lonneke Fust is hiervoor sinds januari 2012 in dienst als projectleider watereducatie.

 

Waterleskist

Lonnke Fust (Wanningen Water Consult) heeft samen met Annet Steenbergen (MIC) een waterleskist ontwikkeld voor de Boerhaveschool te Groningen. Via de leskist maken de kinderen op een speelse manier kennis met water en wat er allemaal in het water leeft. De waterleskist is mede gebaseerd op de doorlopende waterleerlijn van het IVN. De komende tijd wordt de waterleskist verder geimplementeerd. 

 

Watereducatie in Catalonie

Samen met het Waterschap Velt en Vecht wordt in 2012 een educatieproject uitgevoerd in Catalonie. Het project richt zich op de rol van vissen in de watereducatie. Het project wordt financieel ondersteund door het WNF.