Drents oppervlaktewater warmer

Dat het klimaat verandert, weten we. De gevolgen daarvan voor het waterbeleid in Nederland zijn en worden steeds beter onderzocht en bekend. Het onderzoek richt zich echter vooral op de problemen in het hoofdwatersysteem, zoals de verhoging van de zeespiegel, het afvoerpatroon van de grote rivieren en het gebrek aan voldoende zoet water. Het veranderende klimaat heeft echter ook gevolgen voor het regionale waterbeheer. In opdracht van de Provincie Drenthe is één aspect daarvan onderzocht: het opwarmen van het oppervlaktewater in Drenthe en de gevolgen daarvan voor de waterkwaliteit en de ecologie. Voor deze studie zijn meetreeksen van de temperatuur van het oppervlaktewater vanaf 1974 statistisch onderzocht. Het water in Drenthe blijkt gemiddeld 1,5 graad Celcius warmer geworden. Het onderzoek is uitgevoerd door Wanningen Water Consult, Torenbeek Consultant en Koeman en Bijkerk BV.De uitkomsten worden gebruikt in de landelijke Klimaatportaal.