Routeplanner voor vissen

Je zult maar een zalm of paling zijn. Om te overleven moeten je pendelen tussen zout en zoet water en weer terug, maar op je weg van de zee naar de binnenwateren kom je obstakels tegen als sluizen, stuwen en gemalen. Ook de weg terug naar zee is voor jou of je kroost een lastige klus. Veel meer migrerende vissoorten, zoals winde en de riverprik, worden flink belemmerd door waterwerken die de mens heeft aangelegd om de voeten droog te houden. Waterbeheerders doen tegenwoordig, gesteund door de Europese Kaderrichtlijn Water, hun best vissen weer een vrije doortocht te verschaffen.

Begin 2008 is in samenwerking met Sportvisserij Nederland, Rijkswaterstaat-Waterdienst en adviesbureau Visadvies een routeplanner voor vissen afgerond. Op www.vismigratie.nl is te zien waar vissen geen doorgang hebben en waar de waterwerken voor vissen passeerbaar zijn gemaakt. De coördinatie van deze opdracht was in handen van Wanningen Water Consult. De eerste ideeën voor een Europese routeplanner zijn inmiddels in de maak.