Oplossingen voor vismigratie in de Ebro

De Ebro is in economisch en ecologisch opzicht een van de belangrijkste rivieren in Spanje. In de Ebro zijn meerdere stuwdammen en sluizen aanwezig. Deze vormen echter een opstakel voor migrerende vissen. In opdracht van het Ebro Water Agentschap (Confederación Hidrográfica del Ebro) zijn oplossingenrichtingen bedacht voor een vijftal locaties. De opdracht is uitgevoerd in samenwerking met LINKit consult en het Catalaanse Instituut voor rivierstudies.