Visvriendelijke oplossingen in Engeland

In Engeland en Wales wordt gewerkt aan het herstel van vismigratieroutes. In het kader van het Europese aalbeheerplan worden oplossingen bedacht voor obstakels. Wanningen Water Consult is door de Environment Agency gevraagd om voor een achttal gemalen en sluizen voorkeursoplossingen te bedenken.